RAONS ÈTNIQUES

  • La ciència diu que a l’espècie humana no existeixen les races. 
  • El terme <<raça>> és creat per l’ésser humà. Una creació que pretén justificar algunes desigualtats en funció de les diferències físiques externes.
    El terme <>, es refereix a la identitat cultural que distingeixen una comunitat d’una altra. 
  • Per això, els membres d’un grup ètnic es veuen a si mateixos culturalment diferents d’altres grups de la societat, i són percebuts pels altres d’igual manera. Aquestes diferències poden provenir del color de la pell, de la llengua que parlen, de la seva història, de la religió, etc.