PAïSOS DESENVOLUPATS

 

Als països desenvolupats els joves poden gaudir d’anar a l’escola i de començar a treballar a partir d’una edat establerta. A l’hora de trobar feina en els països rics, els joves tenen moltes més possibilitats de treballar en el que vulguin, però s’exposen a, potser, una explotació laboral, a l’hora de treballar molt per pocs diners.

Les persones adultes són les que més privilegis tenen a l’hora de treballar, perquè ja en tenen, d’experiència.

Les persones envellides són les que en la societat són les que estan més infravalorades. Normalment a partir d’una edat ja no treballes i passes a ser una persona jubilada, i també passen a ser un habitant prejudiciat per la societat.