DIFERÈNCIA DE GÈNERE

La desigualtat per diferència de gènere és una de les més comunes actualment. En aquests últims anys hi ha hagut una disminució als països més desenvolupats a l’hora de les desigualtats socials en l’àmbit de treball. Però en l’àmbit psicològic han tornat a empitjorar la situació, majoritàriament per les cançons que escoltem actualment, per diferents tipus de lletres masclistes d’estils molt diferents. Les dones han patit les conseqüències d’una societat masclista que durant els anys ha anat deteriorant el gènere femení. Per això ara ja fa uns anys les dones i els homes han començat a lluitar perquè no es tingui en compte si s’és home o dona, sinó les qualitats que es tenen. 

Perquè a l’hora de treballar fent la mateixa feina cobrem el mateix sou, perquè les feines de casa no les hagi de fer només la dona, perquè les dones i els homes som exactament iguals, l’únic que ens diferencia són els òrgans sexuals. En definitiva tots lluiten per una igualtat comuna.