DESIGUALTAT JURÍDICA

La desigualtat jurídica és discriminació legal, és a dir, en un tribunal sobre alguna persona. Això ja sigui per motius econòmics, ja que les persones que gaudeixin amb més poder monetari, les lleis siguin més flexibles o tinguin més oportunitat de sortir absolt. També es dóna per motius racials i / o procedència és a dir color de pell o país. Això el que vol dir és que si a un tribunal va un individu amb més poder en l’àmbit econòmic, amb la pell d’un color o una religió i un individu tingui menys poder econòmic, sigui d’una altra religió o sigui diferent físicament, poden ser culpats pel mateix delicte amb el mateix tracte i amb la mateixa condemna.