DESIGUALTAT INFORMATIVA I EDUCATIVA

Desigualtat informativa i educativa (escletxa digital) moltes vegades causada per la falta de coneixements o educació formal, així com la manca d’accés a les fonts d’informació adequades. Per exemple, la prohibició a Europa i Amèrica de l’accés a les dones a la universitat durant gran part del segle XIX.

En l’actualitat existeixen encara grups rurals i dels voltants de ciutats principals, on el nivell de vida és fràgil i per conseqüència l’accés a l’educació superior i fins a mitjana superior és molt baix. La joventut d’aquestes àrees trien  treballar i buscar oportunitats de treball, abans que buscar ingressar a una escola, pel fet que les necessitats que tenen els exigeixen cobrir altres necessitats bàsiques. A més a més accedir a l’educació els suposaria gastar part dels seus guanys i el seu temps en una instrucció formal. La falta d’educació formal comporta  una discriminació dins de les instàncies laborals i socials.