DESIGUALTAT ECONÒMICA

Desigualtat econòmica (desigualtat d’ingressos), es contempla com la distribució desigual de béns i serveis. Es dóna quan dos individus efectuen la mateixa feina, però els guanys financers no són iguals per tots dos. La desigualtat econòmica a vegades és anomenada desigualtat d’ingressos, la desigualtat de riquesa, bretxa de riquesa o bretxa entre rics i pobres. La desigualtat econòmica pot variar entre les societats, els períodes històrics, les estructures i els sistemes econòmics.

Una major desigualtat econòmica es converteix en un problema social, esdevenint destructiva. Contràriament, una gran igualtat podria obstaculitzar el creixement a llarg termini, en disminuir l’incentiu per a la productivitat i el desig d’assumir riscos i crear riquesa.