"El desenvolupament desenvolupa la desigiualtat"

                                                                         Eduardo Galeano

DESIGUALTATS SOCIALS

DEFINICIÓ:

Les desigualtats socials s’esdevenen quan membres de la mateixa comunitat no tenen els mateixos drets, reconeixement públic o oportunitats en la vida. Per tant es podria considerar la situació social i econòmica que no és igual entre ciutadans d’un mateix estat o entre diversos països.

“Per reduir les desigualtats, s’ha d’intervenir més en l’educació infantil”

Jane Waldfogel, catedràtica de Treball Social i Polítiques Públiques, Universitat de Columbia

MÉS SOBRE LES DESIGUALTATS SOCIALS

La desigualtat social és l’oposat a la igualtat social. Les nocions d’igualtat i desigualtat es refereixen a la forma en què es distribueix un bé entre la població. Les diferències socials sovint es veuen lligades a motius de riquesa, ètnia, sexe o creences, i això s’anomena discriminació, ja que la desigualtat va més enllà de la diversitat i constata una jerarquia, una distinció entre les persones d’una mateixa societat per algun dels motius que abans hem exposat.

DIFERENTS DESIGUALTATS SOCIALS


Hi ha diferents tipus de desigualtats socials, com ara les de classes socials en un món capitalista, desigualtats per raons de gènere, desigualtats per raons d’edat, o bé desigualtats per raons ètniques.